Centrale tarieflijst OCMW

Alle tarieven die gehanteerd worden binnen het OCMW zijn gebundeld in een centrale tarieflijst, vergelijkbaar met het algemeen retributiereglement van het gemeentebestuur.

Centrale tarieflijst

(bekendgemaakt op 14 juli 2023, treedt in voege vanaf 1 juli 2023.)