Snellere administratieve afhandeling van je verhuis

Gepubliceerd op Dinsdag 11 januari 2022
woonstcontrole

Begin 2022 startten Kuurne en Lendelede als eerste gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen met digitale woonstcontroles. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van je verhuis, een grotere transparantie en efficiëntiewinst voor de gemeente- en politiediensten van Vlas. Een win-win!

Woonstcontrole?

Op jaarbasis ontvangt Kuurne een 750-tal adreswijzigingen, voor Lendelede zijn dit er zo’n 310.

De dienst burgerzaken genereerde hiervoor een document die bezorgd werd aan de politiediensten om de woonstvaststelling uit te voeren. Na verwerking werd dit formulier terug bezorgd aan de gemeente. Ten vroegste tien dagen na de woonvaststelling kon de burger naar het gemeentehuis komen om zijn of haar identiteitskaart te laten aanpassen.

Nieuwe stap in digitalisering

Sinds kort gebeurt alles digitaal. De gegevens van de adreswijziging worden digitaal van ons bevolkingspakket naar de toepassing van de politie gestuurd. De politie verwerkt op haar beurt de woonvaststelling digitaal ter plaatse en het resultaat komt digitaal terug naar de dienst ‘burgerzaken’. De tien dagen wachttijd na de woonstcontrole zijn niet meer nodig.

Hierdoor zijn de papieren verslagen van woonstcontroles verleden tijd en zal de doorlooptijd – van de aangifte tot de aanpassing van het adres op de identiteitskaart – gevoelig inkorten. Door de digitale verwerking heeft de gemeente ook ten allen tijde zicht op de status van het dossier.

Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Digitalisering is niet zalig makend in alles. Vele inwoners worstelen ermee. Maar in  vele gevallen genereert het enorm veel tijdswinst. Hierdoor kunnen onze diensten en wijkpolitie meer tijd maken voor moeilijke dossiers. En minder met administratieve overlast die veel tijd vraagt voor alle partijen. Tegen deze digitalisering zeggen we volmondig: super!”

Getuige hiervan is Marieke Sintobin. Marieke deed aangifte van haar adreswijziging bij burgerzaken in Kuurne op dinsdag 4 januari. De wijkagent deed de woonstcontrole met de tablet op donderdag 6 januari. Een week na de aangifte – op dinsdag 10 januari – wordt haar adres al aangepast op haar eID.

Carine Dewaele, burgemeester Lendelede, beaamt: “De digitale woonstcontrole resulteert in een vlotte en ecologische verwerking van de info. Geen papieren documenten meer die over en weer gaan tussen de dienst burgerzaken en de politie. Een efficiënte dienstverlening voor onze inwoners!”

Investeringen

Om digitale woonstcontroles mogelijk te maken, investeerde de gemeente en de politiediensten in software en tablets voor de wijkagenten.

Kris Crepel, commissaris en afdelingshoofd Wijkwerking PZ Vlas: “Doordat al onze wijkinspecteurs beschikken over een tablet konden we een einde maken aan de papierstroom rond de woonstcontroles en volledig digitaal gaan werken. Op de tablet gebruiken onze politiemensen de politionele FOCUS software, die tal van handige apps aanbiedt. Eén app is specifiek voorzien voor de woonst- en verblijfscontroles. De app synchroniseert zodat de bevolkingsdienst van de gemeente en onze politiediensten onmiddellijk over elkaars info beschikken. De bewoner zelf hoeft ook niet meer te wachten op de soms tijdrovende, administratieve afhandeling. Een veel betere en snellere service dus. Bovendien kan de politiezone VLAS zo veel sneller potentiële domiciliefraude detecteren.”

Zuid-West-Vlaamse primeur

Kuurne en Lendelede zijn de eerste gemeentes die van start gaan met digitale woonstcontroles in Zuid-West-Vlaanderen. Binnenkort volgt ook de stad Kortrijk binnen de Politiezone Vlas.