Woonpark

Er beweegt heel wat op het woonpark op de grens van Kuurne met Harelbeke. De aanleg van het warmtenet (eerste fase) is afgerond en het archeologisch onderzoek is volop aan de gang. Op termijn zal het woonpark plaats bieden aan een 500-tal gezinnen. In het ontwerp krijgt de Leie een prominente plaats samen met een omvangrijk groen park. Trage verbindingen en een wijkverzamelweg zorgen voor een veilige en aangename ontsluiting.

Bekijk hier de reportage over dit uniek project:

 

Status

Op 6 november starten de bouwheren Dumobil NV en Bouw Paul Huyzentruyt NV met de aanleg van de wegenis van het woonpark (gebied tussen Steenovenstraat & Bavikhoofsestraat). Er wordt ook gewerkt in de Steenovenstraat (grens bebouwde kom (Leiehoek), richting Harelbeke (Stedestraat) voor de aanleg van riolering, rotonde & nieuwe wegenis. Omdat deze werken de nodige hinder met zich zullen meebrengen in de Steenovenstraat en Stedestraat, organiseerden de verkavelaars in samenwerking met de gemeente Kuurne en de stad Harelbeke een infovergadering op 23 oktober. Omwonenden werden hiervoor uitgenodigd. Als alles volgens plan verloopt, zal vanaf midden januari de doorgang tussen Harelbeke en Kuurne via de Stedestraat terug mogelijk moeten zijn.

Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen Harelbeke en Kuurne via de Steenovenstraat/Stedestraat.

Download de presentatie hier.