Woningonderzoek

Bij een woningonderzoek kijkt een technisch adviseur van Woonwijs ter plaatse na of de woning die je bewoont voldoet aan de eisen van stabiliteit, bouwfysica en veiligheid. Nadien maken we een verslag op dat besproken wordt met de eigenaar of geven jou, als eigenaar, advies hoe de woning conform kan gemaakt worden. Dit is een vooronderzoek. Wanneer blijkt dat de gebreken niet opgelost raken, wordt de officiële procedure opgestart bij Wonen Vlaanderen. Dit kan ertoe leiden dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard.

Iedere eigenaar, bewoner, wijkinspecteur, kortom iedere belanghebbende, kan een woningonderzoek aanvragen nadat de eigenaar aangetekend werd verwittigd van de eventuele gebreken.

Je kan een woningonderzoek aanvragen met het aanvraagformulier dat je indient in het woonloket.  Zorg ervoor dat het bewijs erbij is dat je de eigenaar al per aangetekend schrijven op de hoogte hebt gebracht van de gebreken die aan de woning zijn.

Zowel de aanvraag, het onderzoek, als het conformiteitsattest zijn gratis.