Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Vooraleer je beslist een perceel grond aan te kopen, ga je best bij de dienst Grondgebiedszaken-(stedenbouw) even langs om na te gaan of er op het perceel wel mag gebouwd worden en zo ja, aan welke voorwaarden jouw toekomstige woning moet voldoen. Ook bij de aankoop van een woning is het belangrijk te weten of het huis kan uitgebreid of verbouwd worden.
De dienst stedenbouw houdt alle plannen bij: gewestplannen, bijzondere plannen van aanleg (BPA's), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), verkavelingen en verordeningen. De medewerkers van de dienst kunnen je de nodige inlichtingen verschaffen die betrekking hebben op het perceel dat je interesseert.

Eens je weet of je bouw- of verbouwplannen mogelijk zijn, moet er nagegaan worden of er voor de werken een vergunning nodig is. Daarvoor kan je terecht bij de rubriek stedenbouwkundige vergunning.

Bestemming volgens verkaveling BPA of RUP

Is het perceel gelegen in een verkaveling, BPA of RUP, dan staan de voorschriften wat kan en niet kan effectief op papier. Ga na welke bestemming de grond heeft en welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden in verband met de plaatsing van het gebouw, afstanden ten opzichte van de perceelsgrenzen, te gebruiken materialen, dakhelling, aantal bouwlagen, ...

Bestemming volgens het gewestplan

Is er geen verkaveling, BPA of RUP van toepassing, dan wordt gekeken naar de bestemming van de grond volgens het gewestplan. Het stuk grond kan gelegen zijn in woongebied, woonuitbreidingsgebied, landbouwzone, industriezone, ... De bestemming van het perceel ligt vast, maar de voorschriften wat kan en niet kan, staan niet op papier. Er wordt nagegaan of de goede ruimtelijke ordening niet geschaad wordt: past de functie en de grootte van het gebouw dat je wil bouwen in de omgeving, heeft het gebouw voldoende respect voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en inkijk (privacy), enz...?

Bouwverlof

Zie: http://bouwverlof.com

Marktplein 9
8520
Kuurne
056 73 71 43
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven