Werken warmtenet

Warmtenet

In Kuurne en Harelbeke zijn energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax volop bezig met de aanleg van het nieuwe warmtenet. Daarmee zal de restwarmte van afvalverbrandingsinstallatie IMOG bijna 700 nieuwe gezinswoningen op en nabij het woonpark van Kuurne en Harelbeke voorzien van duurzame verwarming en warm water. De geïsoleerde leiding loopt grotendeels langs de Leie om zo de verkaveling te kunnen bereiken. Eandis en Infrax doen – in samenspraak met de gemeente – er alles aan om de hinder tijdens de voorbereidende werken te beperken tot een minimum.

FASERING WERKEN

Fase 1

Van april tot voor het zomerverlof startte Eandis met de aanleg in de Weidenstraat (Kuurne), Steenovenstraat (Kuurne) en Rietvoornstraat (Harelbeke). De eerste woningen in de Weidenstraat werden aangesloten op het warmtenet.

Vanaf 22 augustus ging de aannemer van start met de warmteleiding in de Steenbakkerijstraat en de Mierendreef. Aansluitend startten de werken in de Krekelstraat. (zie plan groene lijn)

Fase 2

Vanaf 3 oktober tot 17 november zijn de werken in de Harelbeeksestraat (zie plan rode lijn)aan de gang. Deze werken hebben een grote impact op het verkeer. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk zijn langs deze toegangsweg van Kuurne. Verkeer komende vanuit Harelbeke wordt via de Gentsesteenweg omgeleid naar de R8. Verkeer komende vanuit Kortrijk wordt via de N36 omgeleid. Plaatselijk verkeer zal mogelijk zijn buiten de werkuren.

De asfalteringswerken vinden plaats van woensdag 15 november tot en met vrijdagmiddag 17 november. GEEN VERKEER MOGELIJK! Omleiding via N43 (Gentsesteenweg, Harelbeke) – R8 – Kortrijksestraat  of via N43 (Harelbeke) – Overleiestraat (HAR) – Molenstraat (HAR) – Bavikhoofsestraat

Bekijk de wegomleiding hier: signalisatie omleiding.pdf

De bus rijdt om via K. Albertstraat – K. Leopold III straat – Leiestraat naar Weidenstraat & terug via Weidenstraat – Leiestraat – Harelbeeksestraat, haltes  ‘Leiestraat’ en ‘Grasplein’ zijn niet bereikbaar.

Fase 3

Fase 3 omvat de finale aansluiting langs de Leie (zie plan blauwe lijn). Dit gebeurt in de tuin van het appartement (Doornstraat) en bevindt zich niet op het openbaar domein. De hinder zal dan ook beperkt zijn voor doorgaand en plaatselijk verkeer.

ONDERBORING LEIE

Twee leidingen van elk 150 meter lang, die 18 meter diep onder de Leiebedding door de beide oevers verbinden. Dit is nodig om de restwarmte van de verbrandingsoven van Imog te verbinden met het warmtenet in de gemeente Kuurne.

Eandis, Infrax, de gemeente Kuurne en de stad Harelbeke nodigen je graag uit op het sluitstuk van de werkzaamheden van het warmtenet in Kuurne. Dit publieksmoment vindt plaats op woensdag 22 november, tussen 14u en 17u doorlopend. We voorzien een begeleid werfbezoek naar de plaats van de onderboring in groepjes en een tentoonstelling met foto's, film en infomateriaal, op smaak gebracht met een hapje en een tapje, in het Woonzorgcentrum in de Doornenstraat 12 in Kuurne. Van harte welkom!

Locatie

ter hoogte van Woonzorgcentrum in de Doornenstraat 12 in Kuurne

Timing

woensdag 22 november tussen 14u en 17u doorlopend

INFO EN VRAGEN

  • werfleider Frederik Peerden op 0496/27.47.53

  • in de werfkeet van de aannemer gelegen in de Stedestraat te Harelbeke

 

 

 

Zie ook

Aangemaakt op: 18/04/2017