Werken warmtenet

Warmtenet

In Kuurne en Harelbeke startten energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax in april 2017 met de aanleg van het nieuwe warmtenet. Daarmee zal de restwarmte van afvalverbrandingsinstallatie IMOG bijna 700 nieuwe gezinswoningen op en nabij het woonpark van Kuurne en Harelbeke voorzien van duurzame verwarming en warm water. De geïsoleerde leiding loopt grotendeels langs de Leie om zo de verkaveling te kunnen bereiken. Eandis en Infrax doen – in samenspraak met de gemeente – er alles aan om de hinder tijdens de voorbereidende werken te beperken tot een minimum.

FASERING WERKEN

Fase 1

Van april tot voor het zomerverlof startte Eandis met de aanleg in de Weidenstraat (Kuurne), Steenovenstraat (Kuurne) en Rietvoornstraat (Harelbeke). De eerste woningen in de Weidenstraat werden aangesloten op het warmtenet.

Vanaf 22 augustus ging de aannemer van start met de warmteleiding in de Steenbakkerijstraat en de Mierendreef. Aansluitend startten de werken in de Krekelstraat. (zie plan groene lijn)

Fase 2

Vanaf 3 oktober tot midden november starten de werken in de Harelbeeksestraat (zie plan rode lijn) . Deze werken zullen heel wat hinder veroorzaken. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn langs deze toegangsweg van Kuurne. Verkeer komende vanuit Harelbeke wordt via de Gentsesteenweg omgeleid naar de R8. Verkeer komende vanuit Kortrijk wordt via de N36 omgeleid. Plaatselijk verkeer zal mogelijk zijn buiten de werkuren.

Bekijk de wegomleiding hier: signalisatie omleiding.pdf

De bus rijdt om via K. Albertstraat – K. Leopold III straat – Leiestraat naar Weidenstraat & terug via Weidenstraat – Leiestraat – Harelbeeksestraat, haltes  ‘Leiestraat’ en ‘Grasplein’ zijn niet bereikbaar.

Fase 3

Fase 3 omvat de finale aansluiting langs de Leie (zie plan blauwe lijn). Dit gebeurt in de tuin van het appartement (Doornstraat) en bevindt zich niet op het openbaar domein. De hinder zal dan ook beperkt zijn voor doorgaand en plaatselijk verkeer.

INFO EN VRAGEN

Eandis doet samen met de gemeente haar uiterste best om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Hiervoor organiseerden we op 5 september al een infovergadering voor bedrijven en bewoners. Hebt u vragen? Wendt u dan tot:

  • werfleider Frederik Peerden op 0496/27.47.53

  • in de werfkeet van de aannemer gelegen in de Stedestraat te Harelbeke

 

 

 

Aangemaakt op: 18/04/2017