Hoeve Vandewalle

Hoeve Vandewalle

Op dezelfde plaats, waar nu de hoeve is, was in 1405 het leengoed "Ten Driessche" of nog anders genoemd "Coppenols goed". Het zal wel één van de oudste gekende hoeven van Kuurne zijn.

 

De boerderij was na 1752 bewoond door Joseph Demasure, die "Burgemeester" van Cuerne was van 1748 tot 1793.

 

Het gehele gemeentelijke domein, waartoe de hoeve Vande­walle nu behoort, heeft een oppervlakte van onge­veer 14 ha. De gronden ervan behoorden vroeger toe aan verschei­dene eigenaars, maar de laatst gekende eigenaar van de hoeve zelf was Dekien-Georges Ide, nijveraar uit Kort­rijk. Hij verkocht deze eigendom in 1956 aan de gemeente.

 

Omdat de kinderen Vandewalle de laatste bewoners waren, kreeg het goed de naam "Hoeve Vandewalle".

 

Na de aankoop door de gemeente werd de hoeve volledig geres­taureerd.

 

Naast het woonhuis, is het dak van de schuur binnen­in als merkwaardig te beschouwen.

De hoeve wordt momenteel veelvuldig gebruikt. De schuur en de stallingen werden omgebouwd tot ontmoetingscen­trum. Verder zijn er nog een vertelzol­der, wagenhuis, woonhuis met aardappel­kelder en een visvijver.

Boomgaardstraat 168
8520
Kuurne
Alles weergeven