Kuurne voert strijd op tegen vrachtverkeer in woonwijken

Gepubliceerd op dinsdag 08 juni 2021

Donderdag 10 juni stelde de gemeente Kuurne haar campagne voor tegen vrachtverkeer in de woonwijken. Op een tiental locaties zullen herasdoeken verschijnen die bestuurders waarschuwen. Er komen ook gerichte controles aan in samenwerking met politiezone Vlas.

Het gemeentebestuur ontvangt veel klachten van inwoners die geconfronteerd worden met zwaar verkeer in hun straat, woonwijk of rond de schoolomgeving. Ook Sente gaat gebukt onder sluipverkeer.  Doorgaand vrachtverkeer van meer dan 5 ton is nochtans niet toegelaten in Kuurne, behalve in het bedrijvenpark Kortrijk-Noord en langs de Brugsesteenweg. Verkeer dat toch plaatselijk is, mag niet de kortste weg via woonwijken nemen.

Aan de hand van herasdoeken wil Kuurne vrachtwagenbestuurders nu waarschuwen.

Schepen van mobiliteit Annelies Vandenbussche: “ We stellen vast dat heel wat vrachtverkeer zich een weg baant door Kuurnse woonstraten, vaak om de kilometerheffing te ontlopen. Met deze campagne willen we duidelijk maken dat ze niet welkom zijn in ons centrum. In principe is vervoer boven 5 ton verboden behalve wie moet laden en lossen. De veiligheid en leefbaarheid primeert.”

De herasgdoeken komen op plaatsen waar regelmatig inbreuken vastgesteld worden: de Kortrijksestraat, de Hulstsestraat (t.h.v. den Herder), de Bavikhoofsestraat (grens Harelbeke), de St-Katriensteenweg (t.h.v. Brugsesteenweg), Stokerijstraat (t.h.v. Brugsesteenweg), de P.Vinckestraat (t.h.v. St-Katriensteenweg), de P.Verhaeghestraat (t.h.v. Izegemstraat), de P.Verhaeghestraat (t.h.v. uitbreiding industriezone) en de Lijstergalm (t.h.v. Kattestraat).

Verkeerscontroles

Naast preventie, staan ook controles op de planning. Burgemeester Francis Benoit: “De actie is in eerste instantie sensibiliserend, maar we zullen ook repressief optreden in samenwerking met politiezone Vlas. Er komen gerichte verkeerscontroles aan.”

Hoofdcommissaris Devid Camerlynck, afdelingshoofd Verkeer Politiezone Vlas: “Door het uitvoeren van gerichte verkeerscontroles op zwaar vervoer in Kuurne, zullen hardleerse vrachtenwagenbestuurders tegen de lamp lopen en geverbaliseerd worden. De preventieve en repressieve aspecten zullen op elkaar afgestemd worden.”

www.kuurne.be/vrachtverkeer

vrachtverkeer