Vlaspark

Sinds deze zomer kan iedereen proeven van het Vlaspark. Dit ongerept stukje groen van 14.000 m² zit verstopt tussen het containerpark, de pastorij en taverne De Leiemeersen. De Heulebeek kronkelt doorheen het domein. De gemeente heeft de ambitie om dit uniek plekje aan de Leie te ontwikkelen met aandacht voor toerisme, recreatie, ecologie en het vlaserfgoed. In het voorjaar komen er paden, speelelementen en een brug over de Heulebeek. Het Vlaspark zal een nieuw elan geven aan de Leieboorden in Kuurne. Kuurne is van oudsher al verbonden met het water. Het Vlaspark moet de Leie opnieuw voelbaar en zichtbaar maken tot in het centrum.