Gemeente Kuurne scoort goed in Vlaamse audit

Kuurne ontving van Vlaanderen een positief auditrapport. De gemeente werd onder de loep genomen binnen een tiental diverse domeinen. De aandachtspunten zijn een stimulans om ons verder te professionaliseren, ten dienste van onze inwoners. 

Een half jaar terug nam Audit Vlaanderen de werking van het gemeentebestuur van Kuurne grondig onder de loep. Audit Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse Overheid dat op onafhankelijke wijze de werking doorlicht van lokale besturen. Het onderzoek focust niet op het individueel functioneren van medewerkers of diensten, wel op de processen en tools van organisatiebeheersing en interne controle. Uiteindelijk doel is nagaan of Kuurne de ‘juiste’ dingen onderneemt, en de dingen ‘juist’ onderneemt.

De gemeente werd doorgelicht binnen een tiental thema’s, zoals o.a. financieel management, omgang stakeholders, personeelsbeleid, organisatiecultuur, informatie en communicatie, monitoring, … Onlangs ontving het gemeentebestuur een positief rapport. Gemeentesecretaris Veronique Vanhoutte:  “De gemeente scoort goed in de audit.  Het was een omvangrijke doorlichting die heel wat inspanningen vroeg van medewerkers. De auditoren voelden heel wat collega’s aan de tand en er werden niet minder dan 350 bestuursdocumenten overgemaakt aan Audit Vlaanderen, dit naast het veldwerk zelf in het gemeentehuis.”

In het rapport werden ook een aantal aanbevelingen meegegeven om processen verder te optimaliseren. Intussen zijn heel wat aandachtspunten weggewerkt of wordt er momenteel werk van gemaakt. De gemeente wil zich alvast permanent openstellen om de werking nog te verbeteren.

Burgemeester Francis Benoit is tevreden: “Kuurne heeft de doorlichting prima doorstaan, we scoren goed op heel veel punten. Samen met het bestuur en onze medewerkers zijn we tevreden. We blijven onverminderd inzetten op een verdere professionalisering van onze organisatie.”

Op 16 mei lichtte de gemeente de resultaten van de audit toe aan de medewerkers. Op 18 mei kwam het rapport uitvoerig aan bod op de gemeenteraad.  Ook het OCMW van Kuurne werd – weliswaar beperkter- geauditeerd. Eens de resultaten van deze audit gekend zijn, willen beide besturen dit gezamenlijk aanpakken in het licht van de nakende inkanteling OCMW en gemeente.  

Info

Veronique Vanhoutte

Aangemaakt op: 19/05/2017