Verplichtingen

  • Rookmelders: alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten  na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.
  • Affiches en advertenties voor huurwoningen moeten de huurprijs en de lasten vermelden
  • De huurovereenkomst moet geregistreerd worden, samen met de plaatsbeschrijving, info wetgeving en normen en het overzicht van herstellingen ten laste van de verhuurder. Registratiekantoor:  Hoveniersstraat 31 – 8500 Kortrijk. Tel: 02/578 02 40
  • De waarborg mag maximaal 2 maanden huur bedragen, tenzij deze in schijven wordt betaald.
  • Energie Prestatie Certificaat (EPC):  Als je je woning wil verkopen of verhuren heb je een energieprestatiecertificaat nodig. Dit EPC is verplicht voor elke woning, elke appartement, elke studio, elke sociale woning,… Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. De opmaak van je EPC gebeurt door een energiedeskundige. De kostprijs is afhankelijk van een aantal factoren zoals het type en de complexiteit van de woning en de beschikbaarheid van plannen en facturen. Het EPC is 10 jaar geldig.
  • Iedere woning die verhuurd wordt in Vlaanderen moet conform zijn aan de Vlaamse wooncode. Dit kan eventueel aangetoond worden met een conformiteitsattest.