Uitbreiding bib wordt realiteit

Dinsdag 13 februari stelde de gemeente de uitbreiding van de Kuurnse bib voor. Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan de jeugdboekenafdeling en de spelotheek. Het wordt een open, groen gebouw in harmonie met de omgeving en de bestaande bib, op maat van de jongste lezertjes. De werken starten wellicht in juni.

Spelobib voor iedereen

De lokale investeringen in bibliotheken staan onder druk. Tegen de huidige tendens in, kiest Kuurne resoluut om verder te investeren in haar bibliotheek. Vandaag pakt het projectteam en het bestuur van Kuurne uit met de concrete plannen voor de uitbreiding van de Kuurnse bib.

De nieuwbouw zal onderdak bieden aan de jeugdboeken én aan de spelotheek die nu nog op het Erf huist. Een ‘spelobibliotheek’ is een gekende vorm van deeleconomie en een voorbeeld van ecologie en consuminderen. Een boek kopen als je toch maar 1 keer leest? Duurzaam speelgoed in huis halen voor die ene maand waarna het kind liever iets anders wil? Neen, doe dan maar de spelobibliotheek.

De bib in Kuurne is veel meer dan een bib, het is een zeer laagdrempelige ontmoetingsplek, waar je regelmatig een verrassende workshop of voorleessessie kan meepikken. Het is een plek om kennis op te doen en het te delen, niet enkel uit de boeken, maar ook van mens tot mens. Jaarlijks komen 45 000 bezoekers over de vloer, met de inbreng van de spelotheek zal dit cijfer nog verhogen.

Ingebed in omgeving en bestaande gebouw

Architectenbureau Dominiek Depoortere uit Beveren-Leie ontwierp de uitbreiding, in nauw overleg met de gemeentelijke diensten en het bibteam.

Belangrijk ankerpunt bij de start van het ontwerpproces was zorgzaam omspringen met de ruimte en een goede inbedding in de mooie omgeving. Dit resulteerde in een autonoom ingeschoven rechthoekig groen volume met architecturale verwijzingen naar het bestaande gebouw en haar materialen. Het groen van de omgeving en de aanpalende vlindertuin wordt letterlijk doorgetrokken door middel van een ecologische groengevel. Door de oriëntatie en uitvoering van het schrijnwerk, wordt ongewenst zonlicht beperkt en bijkomende koeling en kunstlicht vermeden.

Het bibteam is alvast overtuigd van de meerwaarde van deze bibtuin. “Het zicht op het groen geeft ruimte en rust. Bij mooi weer trekken wij gegarandeerd naar buiten voor activiteiten. Een prikkelend verhaal over de natuur kan niet beter omkaderd worden dan op deze plaats.”

De tekst gaat verder onder de video.

Open en duurzaam gebouw op maat van onze kleinste lezertjes

Binnenin creëerde de architect een open jeugdafdeling waarin de spelotheek volledig geïntegreerd wordt. Door de speelse aanpak van de raampartijen op kinderhoogte en het gebruik van lage boekenbakken, komen zelfs de jongste lezertjes volop aan hun trekken. De huiselijke warme sfeer van de bib wordt doorgetrokken in het nieuwe open volume.

Naast een uitbreiding, voert de gemeente ook een aantal aanpassingswerken uit aan het bestaande gebouw. De verwarming wordt vernieuwd voor een verhoogd comfort en een verbeterd energiebeheer. Ook de vloerbekleding wordt vernieuwd. Tenslotte wordt het volledige gebouw afgekoppeld van regenwater. Dit komt terecht in regenwatertanks en een infiltratiebekken in de Vlindertuin.

Hinder beperken

Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in juni. De gemeente probeert de hinder voor de bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Voor het vervangen van de vloerbekleding in het huidige gebouw, zijn we wel genoodzaakt om de bib enkele weken te sluiten.

Het verplaatsen en verhuizen van de 54 000 boeken en 700 stukken speelgoed zullen we minutieus voorbereiden, in samenwerking met onze technische dienst. Een deel van de boeken gaat ‘op vakantie’ naar de Kuurnse scholen; een ander deel blijft in de bib, verdeeld over andere afdelingen en een container die toegankelijk is voor het publiek.

Investeringen

#bibvooriedereen? Jazeker in Kuurne! De uitbreiding wordt geraamd op 408 000 euro (excl.BTW). Dit omvat de uitbreiding van de jeugdafdeling, de renovatiewerken aan de bestaande bib en een aantal omgevingswerken. Daarnaast wordt bijkomend geïnvesteerd in nieuw meubilair en in een performante IT-infrastructuur voor de bezoekers (wifi, presentatiescherm, …).

Info

Download hier:

visualisatie 1, visualisatie 2

 

Aangemaakt op: 09/02/2018