Toelagen

Een studietoelage, vaak ook 'studiebeurs' genoemd, is de steun die de gemeenschappen toekennen aan minder begunstigde leerlingen. Deze steun kan worden aangevraagd tijdens het middelbaar en het hoger onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een studiebeurs moet u aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • voltijds onderwijs volgen in een onderwijsinstelling
  • een regelmatige leerling zijn
  • geen academiejaar overdoen of geen schooljaar volgen dat overeenstemt met hetzelfde niveau of een niveau lager dan het afgemaakte voorgaande jaar (behalve in uitzonderlijke gevallen)
  • het toegestane maximale inkomen niet overschrijden
  •  …
 
 

Aanvragen voor het volgende schooljaar kunt u vanaf 15 augustus indienen. Zowel voor basis-, secundair als hoger onderwijs kunt u een digitale aanvraag indienen op www.studietoelagen.be. Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen. De formulieren kunt u afprinten via het internet of afhalen bij de provinciale meldpunten van studietoelagen, op het secretariaat van de school of universiteit, de studentenvoorziening, de CLB's, de OCMW's, de vakbonden en de integratiecentra.
Als u hulp nodig hebt bij het indienen van de aanvraag, kunt u bij deze instanties terecht of op het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700..