Tips voor tuinafvalbeheer

Gepubliceerd op Maandag 23 maart 2020

Waarheen met groenafval

Nu het recyclagepark tijdelijk gesloten is, stelt de vraag zich “waarheen met het groenafval?”. Voor wie geen weg weet met z’n tuinafval, geven we graag enkele tips.

Snoeiwerk

De meeste snoeiwerken zijn inmiddels achter de rug, maar wie toch nog snoeihout heeft, kan er creatief mee aan de slag. Soepel hout van bvb. wilgen of hazelaars lenen zich goed voor allerhande vlechtwerk, bvb. voor een afsluiting. Een snipperwand houdt hakselhout tussen hekwerk bijeen. Maar de eenvoudigste oplossing is allicht een takkenwal: enkele palen in de grond dienen als stutting voor een muur van snoeihout. Goed voor de portemonnee, mooi om te zien én lief voor dieren. Egels, kikkers, salamanders en zangvogels vinden er beschutting en nestgelegenheid in uw snoeihout.

Maar misschien is dit het uitgelezen moment om te leren composteren ? Keukenafval kan samen met het tuinafval ergens in een verloren hoekje in de tuin omgezet worden in hoogwaardige bodemverbeteraar.

Maar wat dan met het gras?

Onze Vlaamse tuinen bestaan voor een heel groot deel uit gazon. Grasmaaisel kan je perfect in de tuin te houden als mulchmateriaal. Strooi het vers gemaaide gras in een dunne laag op de bodem achter een haag, aan de voet van een rij bessenstruiken, tussen vaste planten en kruiden. Ook tussen groenten is het een goed idee om de bodem bedekt te houden als bescherming tegen het uitdrogen. Maak de laag niet te dik (max. 3 cm), anders gaat het maaisel gisten, verzuren of stinken. Beter nog, is het maaisel te mengen met blaadjes, verhakseld snoeihout of fijn haagscheersel en het zo aan te brengen als strooisellaag. Zo’n laag beschermt tegen droogte en verbetert de tuingrond doordat het bodemleven bevordert.

Mulchmaaien

Een snelle manier om het tuinafval drastisch te minderen, is omschakelen naar mulchmaaien. Daarbij wordt het grasmaaisel niet opgevangen, maar fijn versnipperd. Het verteert op de bodem van de grasmat en voedt de bodem, wat de kwaliteit van het gazon ten goede komt. Gemulchmaaide gazons zien er doorlopend groener uit, hebben weinig meststoffen nodig en zijn beter bestand tegen droogte. Mulchmaaien doe je iets vaker, maar omdat je geen afval moet verwijderen, neemt het maaiwerk op jaarbasis niet meer tijd in beslag. Mogelijks kan je jouw grasmaaier eenvoudig uitrusten met een aangepast mes en een afsluitstuk voor de maaikamer (mulching-kit).

Bloemenweide combineren met lang gras

Maar misschien hoef je niet het volledige gazon te maaien en kan je je beperken tot enkele paadjes, waarlangs je het gras en spontane of ingezaaide wilde bloemen hun gang laat gaan. Je kan je gazon nog verder opfleuren door allerhande bloembollen verspreid onder de grasmat te planten.

Wil je nog meer inspiratie? Google dan even ‘kringlooptuinieren’ of ‘afvalarme tuin’. Op Youtube staan verschillende instructiefilmpjes hoe u zelf aan de slag kan.

Brochure grasbeheer in de kringlooptuin

Huidige dienstverlening IMOG