Zorgtoelage -21 jarigen

Een toelage voor iemand die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die jonger is dan 21 jaar.

 • 25 euro per maand als de zorgbehoevende jongere thuis verzorgd wordt.
 • 25 euro per maand als de zorgbehoevende jongere dagelijks naar huis komt.
 • 12,5 euro per maand als de zorgbehoevende jongere in een instelling verblijft, maar regelmatig (wekelijks, maandelijks) naar huis komt.

De uitbetaling van de toelage start vanaf de maand van aanvraag.

De toelage wordt jaarlijks uitbetaald.

De toekenning van de toelage stopt op het einde van de maand waarin de zorgbehoevende:

 • De leeftijd van 21 jaar bereikt.
 • Niet meer voldoet aan de voorwaarden voor bijkomende kinderbijslag.
 • Definitief opgenomen wordt in een residentiële voorziening.
 • Overlijdt.
 • En stopt op het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarin de zorgbehoevende een uitkering ontvangt in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.
Voorwaarden
 • De persoon die voor de opvoeding instaat, moet een inwoner zijn van de Kuurne en er gedomicilieerd zijn.
 • De zorgbehoevende mag de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.
 • De jongere moet een attest van “bijkomende kinderbijslag” hebben.
 • Geen uitkering ontvangen in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.
 • De zorgbehoevende moet gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming van de RIZIV.
Wat moet je meenemen?
 • aanvraagformulier