Zorgtoelage +21 jarige

De Gemeente Kuurne geeft een zorgtoelage aan mensen die zorgbehoevend zijn en door professionele hulp of mantelzorg thuis kunnen blijven wonen.

Voorwaarden
 • De zorgbehoevende moet gedomicilieerd zijn in Kuurne en er verblijven.
 • De zorgbehoevende moet minstens 21 jaar zijn.
 • De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt aan de hand van de BEL-FOTO zoals die gehanteerd wordt in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.
  • Deze BEL-FOTO wordt opgemaakt door:
   1° een gemachtigde indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering.
   2° de plaatselijke agent, in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering, van het OCMW.
   3° een sectorverantwoordelijke van een erkende dienst gezinszorg.
  • De zorgbehoevende moet op de BEL-FOTO minimaal 28 punten en maximaal 34 punten scoren.
 • De zorgbehoevende moet gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV.
 • Je komt niet in aanmerking als je een zorgverzekering krijgt
Wat moet je meenemen?
 • Rekeningnummer
 • Klevertje mutualiteit
 • BEL-foto

Hoe aanvragen ?
Bezorg het aanvraagformulier aan het Sociaal Huis. De thuiszorgcoördinator komt dan op huisbezoek om de aanvraag verder te bekijken.