Zorgbudget voor ouderen met zorgnood

Wie ouder is dan 65 jaar heeft vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen (vb. hulp om eten te maken, vervoer, onderhoud woning). De oudere kan een extra tussenkomst krijgen wegens vermindering van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden
  • Leeftijd: > 65 jaar
  • Inkomen: Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner.
  • Graad van zelfredzaamheid.

Dit is een zeer individuele berekening waarbij het er in de praktijk op neer komt dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid, de grootste toelage krijgt.  

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Volmacht (te verkrijgen in het Sociaal Huis of hier te downloaden) als de bejaarde niet zelf de aanvraag kan doen :  Verklaring op eer
  • Vonnis van bewindvoering (indien er een bewindvoerder is)

Aanvragen :

  • Ten vroegste op de dag van uw 65ste verjaardag.
  • In het Sociaal Huis of bij de dienst maatschappelijk werk van uw mutualiteit.