Palliatieve toelage - aanvraag

Toelage voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging. De toelage bedraagt € 250.

Voorwaarden
  • Ingeschreven zijn in Kuurne op moment van de aanvraag.
  • Attest van de mutualiteit die volgende elementen bevat:
    • De bevestiging dat betrokkene een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het RIZIV ontving.
    • Het aantal keer dat deze tegemoetkoming is uitbetaald.
    • De periode waarvoor deze toelage is uitbetaald.
Wat moet je meenemen?
  • Attest van je mutualiteit
  • Rekeningnummer

Aanvraagformulier invullen en indienen in het Sociaal Huis.

Als uit het attest van de mutualiteit blijkt dat het RIZIV de gelijkaardige toelage voor een tweede maal uitbetaalde, zal u de gemeentelijke toelage ook een tweede keer ontvangen.

Extra informatie