Palliatieve toelage - aanvraag

Toelage voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging. De toelage bedraagt € 250.

Voorwaarden
 • Ingeschreven zijn in Kuurne op moment van de aanvraag.
 • Attest van de mutualiteit die volgende elementen bevat:
  • De bevestiging dat betrokkene een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het RIZIV ontving.
  • Het aantal keer dat deze tegemoetkoming is uitbetaald.
  • De periode waarvoor deze toelage is uitbetaald.
Wat moet je meenemen?
 • Attest van je mutualiteit
 • Rekeningnummer
 • Ingevuld aanvraagformulier

Als uit het attest van de mutualiteit blijkt dat het RIZIV de gelijkaardige toelage voor een tweede maal uitbetaalde, zal u de gemeentelijke toelage ook een tweede keer ontvangen.