Inkomensgarantie ouderen (IGO) - aanvraag

Wie over een te laag of over geen pensioen beschikt, kan een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen. Dit is een opleg van de Federale Pensioendienst (FPD).

Voorwaarden
 • Je moet 65 jaar zijn
 • Je moet in België verblijven.
 • Belg zijn OF
   • EEG-onderdaan zijn.
   • Onderdaan zijn van een land waarmee België een overeenkomst heeft over sociale zekerheid (Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland)
   • Van buitenlandse nationaliteit zijn, op voorwaarde dat men recht heeft op een Belgisch rust- of overlevingspensioen.
   • Vluchteling zijn.
   • Staatloze zijn.
Wat moet je meenemen?

Je identiteitskaart en pincode

Aanvragen : aan het onthaal in het Sociaal Huis.