Hulp bij schulden

Soms is die ene factuur er echt teveel aan. Soms weet je niet meer wat eerst te betalen. Soms stapelen de facturen zich op. Twijfel niet en kom langs bij de sociale dienst van het Sociaal Huis. Samen met een maatschappelijk werker zoeken we hoe je zo vlug mogelijk opnieuw een overzicht krijgt op jouw budget en opnieuw schuldenvrij wordt.

Wat?

We maken samen met jou een overzicht van je financiële situatie en kijken welke hulp best bij je past.

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden:

Eenmalige schuldbemiddeling: Een grote factuur kan niet altijd in één keer worden betaald bv afrekening gas en elektriciteit of belastingen. We helpen je om te bemiddelen met de schuldeiser en zo een afbetaalplan af te spreken. Op deze manier kan het groot bedrag in verschillende maanden betaald worden.

Budgetbegeleiding: Je hebt geen overzicht meer op je budget en wil hier terug controle over. Via regelmatige afspraken met jouw maatschappelijk werker krijg je het nodige advies in het omgaan met geld en die vele facturen.

Budgetbeheer: Soms is de situatie ernstiger en is er langere tijd hulp nodig. Soms is de financiële situatie te lastig om te dragen. Dan kan het tijdelijk overnemen van het beheer van jouw budget nodig zijn. Alle inkomsten komen op een rekening die wordt beheerd door de maatschappelijk werker en in samenspraak met jou worden de betalingen uitgevoerd.

Collectieve schuldbemiddeling: De schulden zijn te groot, te complex en te overheersend. Dan kan er een verzoekschrift worden opgesteld om via een gerechtelijke procedure een oplossing te zoeken. Een advocaat zal worden aangesteld en zal instaan voor het beheer van jouw budget.

Wat er ook de meest gepaste vorm van hulp is in jouw situatie, je zal de nodige ondersteuning krijgen. Je kan je verhaal doen en dit zal een grote opluchting zijn.

Voorwaarden

Je bent inwoner van Kuurne.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • facturen
  • documenten schulden
  • indien mogelijk overzicht inkomsten en uitgaven
Extra informatie

www.eerstehulpbijschulden.be

voor zelfstandigen: zie info en advies of www.dyzo.be