Studietoelage aanvragen?

Voor schooljaar 2019-2020 : enkel nog een studietoelage aanvragen voor het hoger onderwijs en enkele HBO5 opleidingen.

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding verpleegkunde?

  • Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
  • Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Ben je een student hoger onderwijs?

  • Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus 2019 via het digitaal loket.
  • Voor wie in het verleden al een toelage kreeg, wordt vanaf eind oktober een dossier opgestart. Je krijgt een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen.