Opening sociale kruidenier ‘De Brug’

Gepubliceerd op Donderdag 16 september 2021
sociale kruidenier 2

Donderdag 16 september opende Kuurne de 'sociale kruidenier'. Op die manier willen we gezonde voeding toegankelijk maken en een ontmoetingsplaats creëren voor de meest kwetsbaren.

Stukje geschiedenis

Sinds 2001 werkt het sociaal huis Kuurne  samen met vzw De Brug om voedselpakketten in Kuurne te verdelen. Vzw De Brug zelf bestaat al sinds 1983. De vereniging startte als tweedehandswinkel voor meubels en kledij. Na verloop van tijd werd de verkoop van de meubels stopgezet en vervangen door het verdelen van voedselpakketten in opdracht van het OCMW. Nu werd de beslissing genomen om ook met de kledij te stoppen en volledig de focus te leggen op de sociale kruidenier.

Van een voedselpakket naar een sociale kruidenier

Het idee om een sociale kruidenier uit te bouwen is er gekomen vanuit de visie dat Kuurne gezonde voeding toegankelijk wil maken voor de meest kwetsbaren in de gemeente.

Bram Deloof, schepen Sociale Zaken: "Het uitdelen van vooraf gemaakte voedselpakketten is niet meer van deze tijd. Het situeert zich meer in de lijn van liefdadigheid en drukt een stempel op mensen. Een sociale kruidenier vertrekt vanuit het idee dat mensen zelf kiezen wat ze ‘kopen’.  Gezonde voeding en toegankelijkheid zijn twee kernprincipes in de sociale kruidenier De Brug. Samen met onze partners FoodAct13 en de voedselbank vergroten we het algemeen en vooral vers voedingsaanbod.  Ook de openingsmomenten zijn ruimer: in plaats van enkel de woensdag voormiddag zijn we open de woensdag voormiddag en de donderdagnamiddag tot 18u30."

Naast het winkelen wordt ook ontmoeting een belangrijke peiler van onze sociale kruidenier in Kuurne. Naast de sociale kruidenier ligt het buurthuis in Spijker en Schardauw, waar onze buurtwerker haar bureau heeft. Dit biedt mogelijkheden bij vragen naar extra ondersteuning, vragen die kunnen gesteld wordt net voor of na het winkelen. Ook gezellig napraten na het winkelen kan in het buurthuis.

Praktische werking

De sociale kruidenier wordt een echte belevingswinkel. De voedingsproducten worden zoals vroeger nog steeds aangeleverd door de West-Vlaamse Voedselbank en FoodAct 13. Van deze twee organisaties krijgen we droge voeding, verse groenten, fruit, vlees, vis en zuivelproducten.

Niet iedereen kan gaan winkelen in De Brug. Gezinnen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. De maatschappelijk werkers van het sociaal huis bekijken of men voldoet aan de voorwaarden en afhankelijk van de gezinsgrootte krijgt men een budget toegewezen. Voor de administratie wordt een klein bedrag aangerekend.

De producten in de winkel worden verrekend via een vooraf bepaald puntensysteem. Door gezonde voeding laag in punten te schalen, motiveren we de mensen om extra punten te besteden aan gezonde voeding.

Mensen die moeite hebben om voeding te kopen of financiële problemen hebben, mogen altijd langskomen in het sociaal huis. Een maatschappelijk werker zal kijken waarop er recht is.

Op woensdag 22/09 (9u – 11u30) en 23/09 (15u- 18u30) zijn de eerste openingsdagen.

Afscheid vrijwilligers en verwelkoming nieuwe vrijwilligers

Een sociale kruidenier, met twee openingsmomenten elke week, betekent veel werk en een groot engagement van de vrijwilligers. De vrijwilligers van vzw De Brug en de nieuwe vrijwilligers willen zich engageren voor dit project.

Bram Deloof: "De Brug behoudt haar statuut als vzw. Elien, onze hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst, maakt deel uit van het bestuur van ‘de brug’.  Met Elien in het bestuur is het mogelijk om samen met de vrijwilligers de lijnen uit te zetten. Het moet wel gezegd, een grote dank aan de vrijwilligers, zonder hen lukt dit niet. Dankzij Give-a-day vonden we een 10-tal nieuwe vrijwilligers. Andere mensen helpen en de thematiek rond voedselherverdeling spreekt nieuwe vrijwilligers blijkbaar aan. Mochten nog vrijwilligers zin hebben, check zeker give-a-day of spring binnen in het Sociaal Huis Kuurne."

Vzw De Brug neemt wel afscheid van twee sterke krachten, Anita en Daniël. Zij zijn ruim 18 jaar vrijwilliger bij De Brug. Elke week stonden ze meermaals klaar om te werken zodat de mensen op woensdag dan een mooi pakket konden afhalen. Gemeente Kuurne is hen heel dankbaar voor het vele werk die ze hebben verzet in kader van de verdeling van de voedselpakketten.