Meldpunt preventie uithuiszetting

Gepubliceerd op Dinsdag 13 april 2021

Zowel huurders als verhuurders kunnen te maken krijgen met woonproblemen die kunnen leiden tot een uithuiszetting. In Zuid-West-Vlaanderen werken welzijnsvereniging W13, CAW Zuid-West-Vlaanderen en de lokale besturen samen om dergelijke problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en met de betrokken partijen een oplossing te zoeken. Via het meldpunt preventie uithuiszetting kan een dure gerechtelijke procedure worden vermeden.

Wat zijn woonproblemen?

Voor verhuurders kunnen dat volgende zaken zijn: de huurder betaalt de huur niet (tijdig); de huurder veroorzaakt overlast; de huurwoning is ernstig vervuild.

Voor huurders kunnen dat volgende zaken zijn: je kan de huur niet altijd (volledig) betalen; je wil graag in de huurwoning blijven wonen, maar je weet niet hoe je dat kan realiseren.

Woonloket of contactformulier

Wie een woonprobleem ervaart, kan dit signaleren aan het meldpunt preventie uithuiszetting. Je kan het woonprobleem melden bij het woonloket van uw gemeente of via het contactformulier op de website van W13 (https://www.welzijn13.be/content/meldpunt-preventie-uithuiszetting). Via het meldpunt en afhankelijk van de aard van de situatie zal een medewerker van het woonloket, de sociale dienst of het CAW contact opnemen met verhuurder en huurder om te zoeken naar een structurele oplossing.

Voor een afspraak bij het woonloket in het Sociaal Huis, bel naar 056 73 70 11