Toelage voor personen met specifieke gezondheidsproblemen

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kan je een toelage verkrijgen van 45 euro wanneer je:

  • aan incontinentie lijdt;
  • of stomapatiënt bent;

Op 1 januari van het jaar waarin je deze aanvraag doet, moet je in Kuurne gedomicilieerd zijn. Je moet thuis verblijven en woont niet bestendig in een woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling.

Geef hier straat en nummer van de aanvrager gedomicilieerd in Kuurne.
Gelieve het rekeningnummer door te geven waarop we de toelage mogen storten.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, tif, txt, html, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limiet per formulier.