Logopedietoelage

Met dit formulier kan je een toelage verkrijgen wanneer je in behandeling bent bij een logopedist.
Op 1 januari van het jaar waarin je deze aanvraag doet, moet je in Kuurne gedomicilieerd zijn.

Naam en voornaam van de persoon die de aanvraag doet wanneer patiënt minderjarig is
Geef hier straat en nummer van de aanvrager gedomicilieerd in Kuurne.
Gelieve het rekeningnummer door te geven waarop we de toelage mogen storten.
Ik heb recht op
- in Kuurne gedomicilieerd zijn (sedert 1 januari van dit jaar) - in behandeling van een logopedist
- in Kuurne gedomicilieerd zijn (sedert 1 januari van dit jaar) - in behandeling van een logopedist - ik voldoe aan de inkomensvoorwaarden
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, tif, txt, html, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Ik voldoe aan de inkomensvoorwaarden en voeg volgende documenten toe
Ik heb een verhoogde tegemoetkoming/ OMNIO-statuut
het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk aan 23 680,87 € vermeerderd met 4 383,98 € per persoon ten laste.
personen met een schuldenlast
personen met een leefloon
Staaf met de nodige documenten dat je voldoet aan de inkomensvoorwaarden
Maximaal 4 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, tif, txt, html, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.