Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Zwaar zorgbehoevenden kunnen zware kosten hebben. Sommige van deze kosten worden terugbetaald, andere niet. De niet-terugbetaalde kosten zijn vaak deze gekoppeld aan de niet-medische zorgen (= een verzamelterm voor professionele thuiszorg, niet medische producten, professionele residentiële zorg of mantelzorg). Dankzij de zorgverzekering worden deze kosten wel gedeeltelijk vergoed. Voor mantelzorg betekent dit bijvoorbeeld dat de zorgbehoevende de familie of vrienden zal kunnen vergoeden voor hun zorgen.

Voorwaarden
  • In geval van residentiële zorg komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening in aanmerking. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfsattest. De residentiële voorziening kan dit attest afleveren of het ziekenfonds waarbij de persoon aangesloten is.
  • In geval van mantel- en thuiszorg word je als zwaar zorgbehoevend beschouwd als je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dat kan je bewijzen aan de hand van een attest dat opgesteld is op basis van een reeds bestaande indicatiestelling of, wat mantel- en thuiszorg betreft, aan de hand van een nieuwe indicatiestelling door een gemachtigde indicatiesteller.
Extra informatie

Hoe aanvragen ?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding, moet de zorgbehoevende een aanvraagformulier bij de zorgkas indienen. Deze zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de zorgverzekering. Er zijn 8 zorgkassen erkend door de Vlaamse Overheid.

Naast de zorgkassen opgericht door de ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen heeft ook de Vlaamse overheid een zorgkas opgericht : de Vlaamse Zorgkas. Het OCMW is aangesteld als lokaal agent van de Vlaamse Zorgkas. Je kan dus via het OCMW je aanvraag richten om van deze zorgverzekering te genieten.