Ontwerp nieuwe gemeentelijke school op Hippodroomsite

Gepubliceerd op Woensdag 13 oktober 2021
nieuwe school

De bouw van een nieuwe gemeentelijke school op de Hippodroomsite komt dichterbij. Kuurne gaat hiervoor in zee met het bouwteam Alheembouw-B2Ai, Belfius coördineert het project. We gaan voor een duurzame, toekomstgerichte school met polyvalente sportzaal. Wellicht verwelkomen we de eerste leerlingen in de loop van het schooljaar 2023-2024. 

Wat vooraf ging

Eind 2019 stelde het gemeentebestuur haar meerjarenplan ‘2020-2025’ voor. Twee ambitieuze projecten sprongen eruit: een nieuw groen en levendig centrum en een potentiële nieuwbouw voor de verouderde gemeentelijke scholen Pienter en Wijzer op de Hippodroomsite.

Burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor strategische projecten: “Vandaag zijn we fier om onze onderwijsplannen bekend te maken. Samen met Belfius gaan we in zee met het consortium Alheembouw-B2Ai voor de bouw van een nieuwe gemeentelijke school op de Hippodroomsite. De nieuwbouw vervangt de verouderde en te krappe infrastructuur van de huidige gemeentelijke scholen Pienter en Wijzer.”

Op maat van de plek

De nieuwe school zal gerealiseerd worden op de ‘steentjesparking’, een braakliggend terrein van 10.000 m² nabij de paardenrenbaan ter hoogte van de Kattestraat nr. 128.
Bij het ontwerp wordt maximaal ingespeeld op de omgeving, de beeldkwaliteit en de verdere uitbouw van het landschapspark rond de hippodroom.

Vanuit de Kattestraat wordt een zo breed mogelijke toegang naar de school en het toekomstige park gecreëerd. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en sluit nauw aan bij de bestaande bebouwing van de Kattestraat. Het wordt zo opgetrokken dat er zo weinig mogelijk inkijk is voor de omliggende woningen. 

Er is plaats voor veel groene speelruimte met natuurlijke spelelementen en weinig verharding. Dit is niet alleen positief voor de waterhuishouding, biodiversiteit en klimaatadaptatie maar bevordert ook het spel en de verbeelding bij de kinderen. De afsluiting wordt geïntegreerd in de groenzone waardoor deze weinig zichtbaar is en een meerwaarde biedt voor de buurt.

Duurzame school en sporthal voor toekomstgericht onderwijs

De nieuwe school zal plaats bieden aan zo’n 300 leerlingen, een 120-tal kleuters en 180 lagere schoolkinderen. Het ontwerp is gebaseerd op een  innovatief en vooruitstrevend onderwijsmodel. 

Schepen van onderwijs en sport Jan Deprez: “We kozen voor een concept van een nieuwe moderne school, die open, en uitnodigend is, met aandacht voor noden en dromen van leerlingen en leerkrachten.”

In het ontwerp wordt ook een polyvalente sporthal voorzien. We vinden een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk. Daarom investeren we bijkomend in een multifunctionele sportzaal. Overdag kunnen leerlingen er sporten, buiten de schooluren kan ze opengesteld worden voor andere recreatieve sporten. Een aparte toegang met lockerruimtes en kleedkamers speelt hierop in.”

Het ontwerp is gebaseerd op teamgericht onderwijs op maat.  Het is een compact gebouw met flexibele invulling. Er wordt afgestapt van de traditionele klassen en resoluut gegaan voor open en modulaire ruimtes, met verschillende in- en uitgangen. Elke vierkante meter wordt optimaal benut.

Directeur Pienter en Wijzer Sandra Devinck: “Wij geloven dat leerlingen niet enkel van een leerkracht leren, maar ook van medeleerlingen en zelfstandig heel wat kennis kunnen verwerven. Deze visie zit vertaald in het ontwerp. Wij kiezen bewust voor een dynamische architectuur waarin onze SMART-onderwijsprincipe volledig tot zijn recht komt.”

Toegankelijkheid

Kinderen en ouders worden zoveel mogelijk gestimuleerd om te voet, met de fiets of de step te komen. Een prominente fietsenberging aan de hoofdingang van het gebouw speelt hierop in. Om de verkeersdruk ter hoogte van de school zoveel mogelijk te ontlasten, worden veilige fiets- en wandelwegen voorzien via onder meer de parking van de Kubox en de Koning Boudewijnstraat.

Bouwteam, procedure, kostprijs en timing

Het ontwerp en de bouw van een nieuwe school met sporthal werd in de markt gezet via een ‘Design & Build’ procedure. Hierbij is één partij verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering van het bouwproject. Belfius treedt op als projectmanager. Aan de hand van een projectdefinitie werden de verwachtingen en doelstellingen van de nieuwe basisschool geformuleerd. Eind augustus weerhielden Kuurne en Belfius het voorstel van het consortium TV Alheembouw nv en architecten B2Ai. De komende maanden zullen de partners de plannen verfijnen en de vergunningen aanvragen.

Eric Vleminckx, Head of Public Real Estate Belfius: “We zijn blij dat we Kuurne in de verschillende fasen van dit project kunnen bijstaan, de timing en het budget mee helpen bewaken en de belangen van het bestuur kunnen verdedigen.”

De partners streven ernaar om de school en sporthal in gebruik te nemen gedurende het schooljaar 2023-2024. Als alles volgens plan verloopt, gaat de eerste spade in de grond midden 2022.

De kostprijs van de school bedraagt 6 874 000 euro, exclusief BTW en omgevingswerken. 4 000 000 euro wordt gesubsidieerd via AGION.

Info

 3D-beelden

https://we.tl/t-OFf42mMj3D met bronvermelding B2Ai architects

Presentatie infomoment buurtbewoners

Presentatie voorontwerp

 

3D