Renbaanlaan - Ruitersweg

Gepubliceerd op Woensdag 13 juli 2022
Ruitersweg

Wat?

In de Renbaanlaan en Ruitersweg liggen er oude en slecht toegankelijke voetpaden.

Vernieuwing voetpaden

Er staan ook Kerselaarbomen met opstekende wortels waarvan een deel al zijn weggenomen.

Vernieuwing groen

Wat is het voetpadenbeleid in Kuurne?

Het leefbaarder en veiliger maken van wijken & woonstraten

Volwaardig voetgangersnetwerk:

 • Comfortabel
 • Voldoende breed
 • Veilige en toegankelijke oversteekplaatsen
 • Meer groen in het straatbeeld
 • Ontharding waar het kan
 • Parkeerbeleid
 • Vermijden dat er op het voetpad wordt geparkeerd

Keuze heraanleg voetpaden

 • Doorlopende straten in woonwijken (zone 30): voetpad langs 1 kant, met goed uitgeruste oversteekplaatsen
 • Andere kant: groenstrook in combinatie met parkeerplaatsen (grasdallen)
 • Bij de aanleg is er aandacht voor de minst mobiele voetgangers (rolstoelgebruikers, blinden en senioren)
 • Doodlopende straten:
  • Weg is van iedereen – Aangepast verkeer!
  • Alleenstaande bebouwing: enkel verharding naar opritten en voordeur, rest is groen
  • Woningen zonder voortuin: voetpad langs de woning
  • Voetpaden die recent vernieuwd werden en volgens de nieuwe visie zouden moeten verdwijnen, worden voorlopig nog niet opgebroken

Wanneer?

16 augustus 2022 tot en met eind september: nutswerken

Voorjaar 2023: aanleg voetpaden en groenaanleg

Grondplan voorontwerp

Definitief ontwerp