Provinciale huurgarantieverzekering

Eenoudergezinnen hebben het vaak moeilijk op de private huurmarkt.  De provinciale huurgarantieverzekering is een nieuw initiatief van de provincie West-Vlaanderen, die de kansen van eenoudergezinnen op de private huurmarkt wil verhogen. Private verhuurders die beslissen om aan een eenoudergezin te verhuren, kunnen vanaf 1 februari 2022 gratis een verzekering tegen huurachterstal, huurschade en juridische bijstand aanvragen. De premie voor deze verzekering wordt betaald door de provincie West-Vlaanderen.

Voorwaarden:

  • De eigenaar engageert zich om minstens 3 jaar te verhuren aan het eenoudergezin tegen een huurprijs die conform is volgens de huurschatter.
  • De huurprijs mag niet meer bedragen dan 33% van het inkomen van de huurder.
  • De huurwoning moet voldoen aan de Vlaamse Wooncodex en bijgevolg over een conformiteitsattest beschikken.
  • De voorwaarden voor de huurder zijn dat er minstens 1 kind ten laste is en dat het (bruto belastbaar) gezinsinkomen tussen 22000 en 55000 euro zit.

De verzekering kan enkel worden aangevraagd voor nieuwe huurovereenkomsten.