Kuurne vernieuwt kernen grondig met duurzame en kwalitatieve woonprojecten

Gepubliceerd op Donderdag 20 juni

“Een historische hertekening van onze gemeente staat op til. Drie specifieke projecten zullen het beeld van ons Kuurne mee bepalen. Kuurne zet in op betaalbaar, kwalitatief en duurzaam wonen. De gemeente wil een aantrekkelijke uitvalsbasis zijn voor alle bevolkingsgroepen,” aldus burgemeester Francis Benoit.

Schepen van wonen Francis Watteeuw : “ Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp willen we verdere groei en een duurzaam en hedendaags woonaanbod realiseren binnen de grenzen van onze gemeentelijke kern. De komende jaren investeren we samen in een drietal grote vernieuwingsprojecten, op maat van Kuurne. Het streefdoel is 530 huurwoningen.”

“Hiertoe staan drie belangrijke investeringen centraal voor ons als sociale huisvestingslaatschappij. Het project Vlastuin, project Kasteelwijk en een complete remake van Spijker en Schardauw. We kiezen hierbij voor een hedendaagse architectuur met hoge woonkwaliteit, “ aldus Voorzitter EGEH Etienne Vancoppenolle.

Simulatie woonproject Vlastuin

1 - Project Vlastuin

De Vlastuin is een nieuwbouwproject van 34 sociale huurappartementen in het centrum. Het ontwerp voorziet een compacte bouw en de aanleg van een nieuwe groene publieke ruimte (vlastuin) die het netwerk van openbare ruimtes in onze dorpskern vervolledigt. Kortom, een publieke tuin waar het prettig wonen, leven en vertoeven is voor iedereen. Doel is om na de ezelsfeesten 2019 de gebouwen te slopen. De start van de bouw is voorzien in 2021.

5,5 miljoen euro – Architecten 2DVW

Simulatie woonproject Kasteelwijk

2 - Project Kasteelwijk

De sociale gezinswoningen in Nieuwenhuyse, de Vlasbloemstraat en de Kasteelstraat uit de jaren ’50 en ’60 zijn aan vervanging toe. De komende jaren worden 49 woningen gesloopt en vervangen door 88 nieuwe duurzame en hedendaagse woningen.

Het vervangbouw- en verdichtingsproject wordt gerealiseerd in 4 fases, gespreid over een 7-tal jaren. In het najaar van 2019 start de eerste fase met de sloop van de woningen Nieuwenhuyse 38 en 40. De bouw van 10 nieuwe woningen start dan in 2020. De gemeente en Eigen Gift Eigen Hulp begeleiden de huurders bij de verhuis. In mei vond een buurtvergadering plaats.

15 miljoen euro – architect Piet Sileghem (Zwevegem) i.s.m. Damman Bouwonderneming (Kuurne) – procedure Design and Build

3 - Studie Spijker en Schardauw

Spijker & Schardauw omvat vandaag 153 huurwoningen, goed voor ongeveer één derde van het sociaal patrimonium van Kuurne. Na technisch onderzoek, blijkt het vervangen en verdichten van de huidige site de meest duurzame optie. De bebouwde oppervlakte zou gereduceerd worden van 50% naar 30%, het aantal wooneenheden tussen 155 en 170.  De publieke ruimte wordt volledig heringericht op maat van de noden van de buurt. Eigen Gift Eigen Hulp zal de huidige bewoners bijstaan bij de verhuis.  De timing en budgetten liggen nog niet vast.

In het voorjaar van 2020 zal Eigen Gift Eigen Hulp een ontwerpteam samen stellen om de architectuurwedstrijd vorm te geven. Dit najaar organiseren de partners nog een infovergadering voor de huurders en de buurt. In november 2019 vindt een fototentoonstelling plaats met beeldmateriaal van de voorbereidende studie in het buurthuis.

Stedenbouwkundige voorstudie Stéphane Beel Architects (Gent) – kostprijs en timing afhankelijk van ontwerpteam die begin 2020 een architectuurwedstrijd zal opstarten..

Verhuis kantoor Eigen Gift Eigen Hulp

Voorzitter Etienne Vancopenolle : “Eigen Gift Eigen Hulp verhuist in het najaar van 2019 van ‘Bonaerde’ naar de Koning Elisabethstraat 19 (De Zwingel). De huidige kantoren zijn te groot en vragen heel wat aanpassingen om de dienstverlening te optimaliseren. De opbrengst van de verkoop van de huidige kantoren zal gebruikt worden om de doelstelling van de huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp verder te realiseren: inzetten op een duurzaam, kwaliteitsvol en sociaal woonaanbod in Kuurne.

Gemeentelijk woonloket

Naast bovenstaande vervangings- en verdichtingsprojecten van Eigen Gift Eigen Hulp, kunnen inwoners met woonvragen ook terecht bij het gemeentelijk woonloket. Inwoners worden ondersteund in hun woonzoektocht en wegwijs gemaakt in het premielandschap. Schepen van wonen Francis Watteeuw : “Zo heeft Kuurne een gemeentelijke renovatiepremie die kwetsbare eigenaars en verhuurders ondersteunt om hun woning te renoveren tot een duurzame en veilige woning. Tenslotte biedt de gemeente renovatiebegeleiding aan waarbij het accent wordt gelegd op kwaliteit en energiezuinigheid. Met de Vlaamse energielening kunnen mensen de nodige energiebesparende maatregelen uitvoeren. In het verleden werden ook al verschillende groepsaankopen (zonnepanelen, muurisolatie) georganiseerd of ondersteund.” Burgemeester Francis Benoit besluit : “Deze investeringen worden mee ingekaderd in ons plan Kuurne 2035; We gaan voor een leefbare gemeente voor iedereen. Met aandacht voor groene accenten , minder grote ‘footprint’ van beton en betere woonkwaliteit.”

Wie specifieke vragen heeft over deze projecten neemt best contact op met Eigen Gift Eigen Hulp.

Info
Contactgegevens gemeente: Francis Benoit, Burgemeester - 0486 24 83 64; Francis Watteeuw, Schepen - 0495 58 47 90
Contactgegevens EGEH: Renaat Vandevelde, directeur EGEH – 0473 88 15 28