Zwemleerlijn vanaf 3,5 jaar

De nieuwe leerlijn zwemmen is een onderbouwde leidraad om het zwemonderricht in zwembaden te coördineren en stroomlijnen. Het gaat om zwemmen als sport, als belangrijke vaardigheid en als recreatieve vrijetijdsbesteding in diverse contexten : gemeente, school, club, vereniging, private aanbieder …

Deze leerlijn is geen complexe wetenschappelijke studie maar een praktische aanpak om kinderen waterveilig te maken en een leidraad van waterwennen over leren zwemmen tot zwemsport. ‘Kunnen zwemmen’ wordt gedefinieerd als ‘zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden’.

In de leerlijn volgen brevetjes elkaar op. We starten bij eendje, zeepaardje, pinguin en zeehond in de watergewenning. Hierna gaan we door naar waterschildpad en dolfijn waarin de kinderen schoolslag leren en eindigen in de otter, haai en orka om beter te zwemmen.

Tijdens de eerste reeks eendje/zeepaardje moet een ouder mee in het water om te helpen. Er wordt 2,50 euro ingang voor betaald aan de kassa.

Voorwaarden

De kinderen moeten hun brevet van de vorige groep kunnen voorleggen om in een volgende reeks ingeschreven te worden.

Kinderen die in een reeks willen instappen, maar de vorige reeks niet gedaan hebben, moeten een test komen afleggen om hun niveau te bepalen.

Kosten

De definitieve inschrijving is pas bevestigd na betaling (dient binnen de week te gebeuren). Na de inschrijving ontvangt u een email met de gegevens om online te betalen.

Voor prijzen, raadpleeg de folder.

Extra informatie

Stap 1

Indien je zoon/dochter nog niet over een brevet beschikt, kan je ze inschrijven voor de test van één van de brevetten watergewenning. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de sportdienst.

Als ouder kom je best met je kind wat oefenen. Bij de inschrijving voor een test moet je namelijk inschrijven in de groep waarvan je kind het brevet kan halen.

Stap 2

Afhankelijk van het huidige brevet of het resultaat van de testdag kan je je inschrijven aan de balie van het zwembad.
Inschrijven per mail of per telefoon in onmogelijk omdat het voorleggen van het brevet een inschrijvingsvoorwaarde is.

Stap 3

Betalen moet online gebeuren, wanneer de betaling niet geregistreerd werd, ontvang je een bericht dat je zoon/dochter uitgeschreven is. De wachtlijst wordt dan verwittigd.