Zone onder toezicht - aanvraag

Bewaking omvat allerhande soorten toezicht op bescherming van goederen en personen. Er zijn zeven grote soorten:

 • bewaking van goederen
 • bescherming van personen
 • waarde vervoer
 • beheer alarmcentrales
 • persoonscontrole
 • vaststelling van de toestand van goederen
 • verkeersbegeleiding.

Er zijn vier organisatievormen waaronder deze bewaking kan georganiseerd worden:

 • de bewakingsonderneming
 • de interne bewakingsdienst
 • het vrijwilligersregime
 • de werknemers van concessiehouders.

Dit wordt geregeld in de wet van 10 april 1990 op de private en de bijzondere veiligheid, in het kort de "private veiligheidswet" of de "wet" genoemd. Daarbuiten zijn er nog bewakingsvormen. Ze worden geregeld in andere wetgevingen. Dit is het geval voor private wachters, voetbalstewards en stewards bij rally's. Er wordt hier niet nader op ingegaan.

Voorwaarden

Ministerieel besluit tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone onder toezicht.

In de gevallen van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moet iedere toegang tot de zone waar de bewakingsactiviteit wordt uitgeoefend altijd aangeduid worden met een zichtbaar en leesbaar aanwijzingsbord en moet iedere uitgang van deze zone altijd aangeduid worden met een zichtbaar en leesbaar aanwijzingsbord.

De zone mag bovendien worden afgebakend door een lint.