Woningonderzoek

Elke (huur)woning moet voldoen aan de normen uit de Vlaamse codex Wonen zodat elke woning veilig en gezond is om in te wonen.

Voor woningen die voldoen aan de normen uit de Vlaamse codex Wonen kan een conformiteitsattest worden uitgereikt. Dit attest blijft 5 of 10 jaar geldig.

Voorwaarden

- De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van een van de gemeenten waar Woonwijs actief is (Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Deerlijk en Zwevegem)
- Je hebt de eigenaar reeds schriftelijk op de hoogte gebracht van de gebreken aan de woning

Kosten

Een conformiteitsattest wordt kosteloos uitgereikt.

Wat moet je meenemen?

Vul het aanvraagdocument in

Aanvraag woningonderzoek

Extra informatie

Hoe verloopt een woningkwaliteitsprocedure? 

- je meldt je klacht over de gebreken bij het woonloket
- De technisch adviseur van de dienst Woonwijs zal een bezoek brengen aan de woning om een zicht te krijgen op de gebreken. Woonwijs brengt de eigenaar op de hoogte en bespreekt de gebreken met hem/haar
- Indien de gebreken niet tijdig of op onvoldoende wijze worden weggewerkt, schakelen we Wonen Vlaanderen in om een woningonderzoek uit te voeren
- Als de controleur te veel gebreken vast stelt, kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden door de burgemeester
- Een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning mag niet meer verhuurd worden en bovendien betaalt de eigenaar jaarlijks een heffing
- Zodra de gebreken allemaal weggewerkt zijn, voert de dienst Woonwijs een hercontrole uit en maakt een conformiteitsattest op. 

Belangrijk: een ongeschikt- of onbewoonbaarheid geeft niet automatisch recht op voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning, noch recht op een huursubsidie