Wettelijk samenwonen - aangifte

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder, een kind of met iemand anders.

Je kan enkel een verklaring van wettelijke samenwoning tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
Kosten

Gratis.

Wat moet je meenemen?

De identiteitskaarten van beide samenwonenden. Beide personen moeten aanwezig zijn voor de aangifte van de wettelijke samenwoning.

Extra informatie

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • éénzijdig door één van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerzaken. Bij een éénzijdige beëindiging zal de afwezige partner op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van de wettelijke samenwoning door de aflevering van een document, het zogenaamde gerechtsdeurwaardersexploot, binnen de acht dagen na het afleggen van de schriftelijke verklaring. Het is de partner die de éénzijdige verklaring heeft afgelegd die de kosten draagt van dat gerechtsdeurwaardersexploot.
  • door het huwelijk van één van de samenwonenden
  • door het overlijden van één van de samenwonenden

Meer info kan je vinden op de website van het notariaat

 

Aanvraag

Je legt samen met jouw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoning (of de beëindiging ervan) af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Maak een afspraak voor wettelijke samenwoning