Volmacht verkiezingen 13 oktober 2024

Kan je bij de verkiezingen op zondag 13 oktober 2024 niet gaan stemmen en wil je wel jouw stem uitbrengen?

Dan kan je iemand een volmacht geven om dat in jouw naam te doen. 

Er geldt geen stemplicht meer voor de lokale en provinciale verkiezingen, een volmacht is niet verplicht. Je bent ook niet verplicht om attesten of bewijsstukken in te dienen als je niet gaat stemmen en ook geen volmacht geeft.

Voorwaarden

 

Aan wie kan je een volmacht geven?

 • De persoon aan wie je volmacht geeft:
  • is minstens 18 jaar;
  • is kiezer in de gemeente Kuurne;
  • moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. 
 • Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen.

 

Redenen voor een volmacht

Kiezers kunnen in bepaalde omstandigheden een volmacht geven. Daarvoor zijn een volmachtformulier en een bijhorend attest vereist:

Reden  Wat heb je nodig? Moet je langskomen in het gemeentehuis?
Ziekte of medische beperking Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier (A95) + een medisch attest. Neen.
Beroepsredenen Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier (A95) + een attest van de werkgever. Neen.
Zelfstandige activiteit als schipper, marktkramer of kermisreiziger Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier (A95) + een attest van de gemeente (formulier A96b) waaruit de uitoefening van het beroep blijkt.

Ja.

De dienst Burgerzaken zal het attest A96b opmaken.

Je kan hiervoor zonder afspraak langskomen in het gemeentehuis.

Vrijheidsberoving (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier (A95) + een attest van de directie van de inrichting. Neen.
Geloofsovertuiging Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier (A95) + een attest van de religieuze overheid. Neen.
Studieredenen Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier (A95) + een attest van de directie van de onderwijsinstelling. Neen.
Tijdelijk verblijf in het buitenland Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier (A95) + een attest van de gemeente (formulier A96a) waamee de onmogelijkheid om naar het stembureau te gaan vastgesteld is.

Ja.

De dienst Burgerzaken zal het attest A96a opmaken. op basis van bewijsstukken (bv. een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket); een verklaring op eer is niet meer mogelijk.

Je kan hiervoor zonder afspraak langskomen in het gemeentehuis.

 

Hoe kan de volmacht uitgeoefend worden?

De volmachtkrijger stemt zelf eerst in het stembureau dat op de eigen oproepingsbrief staat. Daarna kan de volmachtkrijger de volmacht uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Op de verkiezingsdag brengt de volmachtkrijger de volgende documenten mee:

 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen papieren oproepingsbrief
 • de papieren oproepingsbrief van de volmachtgever
 • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier A95
 • het bijhorend attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen.

 

Meer informatie is beschikbaar op de website 'Vlaanderen Kiest' van de Vlaamse Overheid