Vergunning Handelsvestiging – Socio-Economische Vergunning - Aanvraag

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning, de ‘Vergunning Handelsvestiging (ofwel Socio-Economische Vergunning)’, nodig.

Voorwaarden
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 1000 en 2000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaaleconomisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte meer dan 2000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaaleconomisch Comité voor de Distributie (NSECD) en aangrenzende gemeentes voordat het de machtiging toekent.
  • Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.
Kosten

Gratis

Extra informatie

Er wordt advies gevraagd aan:

-          Mobiliteit (toegangswegen, parkeermogelijkheden,…)

-          Ruimtelijke Omgeving (stedenbouwkundige vergunningen,…)

http://www.vlaanderenonderneemt.be/ondernemen/socio-economische-vergunning