Stookolietoelage - aanvraag

De stookolietoelage is een tussenkomst door het OCMW in de verwarmingsfactuur van stookolie.

Voorwaarden

Brandstoffen die in aanmerking komen:

 • Huisbrandolie in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • Huisbrandolie (of mazout)aan de pomp
 • Verwarmingspetroleum  aan de pomp(c)
 • Bulkpropaangas aan huis geleverd (niet in flessen)

Brandstoffen die niet in aanmerking komen:

 • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • Propaangas in gasflessen
 • Butaangas in gasflessen

 De prijs vermeld op de factuur (BTW inbegrepen) is gelijk aan of hoger dan 0.40 euro/liter.

 

Voor wie?

 • Jij of een lid van jouw gezin, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste.
  Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning.
 • Je geniet een collectieve schuldenregeling of schuldenbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.
Wat moet je meenemen?
 • Factuur (leveringsdatum mag niet ouder zijn dag 60 dagen)
 • Identiteitskaart
 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Het bewijs van het gezinsinkomen :
  • het meeste recente aanslagbiljet
  • de meest recente loonfiche
  • Het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering
 • De beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die door schuldenbemiddeling verricht.
Extra informatie

Meer info :  www.verwarmingsfonds.be
0800/90 929 (gratis telefoonnummer)