Schoolfietsroutekaart

In samenwerking met het Provinciebestuur, Spes Nostra en de politie heeft het gemeentebestuur een schoolfietsroutekaart opgemaakt voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze schoolfietsroutekaart wijst de leerlingen de weg naar school. Deze kaart is opgemaakt na analyse van de enquêtes en de fietsongevallen.

Een schoolfietsroutekaart moet de leerlingen helpen om veilig van en naar school te fietsen. Met dit initiatief wil het provincie- en gemeentebestuur nog meer leerlingen en ouders overtuigen om de verplaatsing van en naar school met de fiets te maken.

Naast die doelstelling om woon- en schoolverplaatsingen met de fiets te promoten, is bij de opmaak van de kaarten veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van de routes. Op de kaarten worden algemene tips en een aantal aandachtspunten meegegeven die de verkeersveiligheid van de fietsende leerlingen moeten verbeteren.

Kosten

Gratis

Extra informatie