Repetitieruimte - huren

In het woonhuis in de Hoeve Vande Walle is 1 repetitieruimte ter beschikking voor actieve muziekbeoefening. De repetitieruimte beschikt over drie opbergruimtes die apart afgesloten kunnen worden.

Voorwaarden

Het gebruik van het woonhuis wordt toegestaan voor actieve muziekbeoefening, met de nadruk op oefenen en repeteren in groepsverband.

De repetitieruimte staat ter beschikking van Kuurnse muziekgroepen. Minstens een derde van de leden van de muziekgroep woont in Kuurne.

Elke muziekgroep stelt een verantwoordelijke aan die meerderjarig is. Indien alle leden van de groep minderjarig zijn, wordt een ouder aangesteld als verantwoordelijke.

Alle correspondentie tussen het gemeentebestuur en de gebruiker gebeurt via de verantwoordelijke van de muziekgroep.

Kosten

Voor losse gebruikers bedraagt de huurprijs van de repetitieruimte van het woonhuis 5,00 EUR per repetitieblok en de waarborg 50,00 EUR.

Voor regelmatige gebruikers van de repetitieruimte van het woonhuis bedraagt de huurprijs 40,00 EUR per half jaar. Ook de waarborg bedraagt 50,00 EUR.

De huurprijs en de waarborg worden gestort 1 week vóór aanvang van het gebruik van de ruimte, op een door het gemeentebestuur via factuur aangegeven rekeningnummer. De gebruiker vermeldt bij het storten de groepsnaam, huur en waarborg repetitieruimte.

Extra informatie

Aanvraag tot gebruik

Het eerste gebruik van een repetitieruimte wordt aangevraagd via het online aanvraagformulier of in de Vrijetijdsdienst, die nagaat of de muziekgroep voldoet aan de gebruikersvoorwaarden.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen beslist of de muziekgroep in kwestie de repetitieruimte als regelmatige gebruiker kan innemen.

Repetitiedata

Regelmatige gebruikers kunnen hun repetitiedata ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 week voor de datum van de repetitie aanvragen.

Losse gebruikers kunnen hun repetitiedata ten vroegste 3 maanden en ten laatste 1 week voor de datum van de repetitie aanvragen.

Sleutel

Na betaling van het huurgeld en de waarborg, ontvangt de gebruiker via de vrijetijdsdienst de gevraagde sleutel. Na elke repetitiedag dient de sleutel van het woonhuis teruggebracht te worden naar de vrijetijdsdienst.