Renovatiebegeleiding - aanvraag

Renovatiebegeleiding biedt u ondersteuning bij het uitvoeren van renovatiewerken zodat een woning conform en energiezuiniger wordt. De begeleiding omvat een kwaliteitsonderzoek en eventueel energiescan in de woning. U wordt ondersteund bij het opvragen van offertes en het uitvoeren van de nodige werken. De begeleiding wordt uitgevoerd door de renovatiebegeleiders van vzw De Poort, in nauwe samenwerking met het Woonloket en het OCMW van Kuurne.

De aanvraag gebeurt via het Woonloket (+32(0)56/737011 of via info@sociaalhuiskuurne.be)

Het aantal dossiers per jaar is beperkt, waardoor kwetsbare eigenaars en huurders prioritair worden begeleid. Elke aanvraag tot renovatiebegeleiding wordt nauwkeuring gescreend door het Woonloket en OCMW.

Kosten

Renovatiebegeleiding wordt gratis aangeboden door het gemeentebestuur. Er is een jaarlijks budget voor 4 à 5 dossiers.

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag

Er wordt een aanvraag ingediend tot renovatiebegeleiding in het woonloket (afspraak vastleggen via +32(0)56/737011 of via info@sociaalhuiskuurne.be)

Het kwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd door een technisch medewerker aangesteld door de gemeente. Van dit onderzoek wordt een technisch verslag afgeleverd waarin alle kwaliteitsproblemen staan opgesomd. Indien de aanvrager daarvoor in aanmerking komt (beschermde afnemers), wordt ook een energiescan uitgevoerd door de Energiesnoeiers. Tijdens een energiescan wordt het energieverbruik onder de loep genomen, energieverspillende toestellen opgespoord en het ‘energiegedrag’ van de bewoners bevraagd. Ook van de scan wordt een rapport afgeleverd.

Stap 2:

Goedkeuring of weigering

Na uitvoering van het kwaliteitsonderzoek en energiescan in de woning wordt het dossier samen met de aanvragers overlopen in het woonloket. Dit kan gebeuren in aanwezigheid van een maatschappelijk werker van het OCMW. De aanvraag tot renovatiebegeleiding wordt al dan niet goedgekeurd.

Stap 3:

Begeleiding

Na goedkeuring van de aanvraag wordt een renovatiebegeleider aangesteld via de Poort vzw. De vorm van begeleiding wordt steeds afgesteld op de vragen, noden en het beschikbaar budget van de aanvrager(s), in nauw overleg met het woonloket en OCMW.