Militiegetuigschrift

Dit is een attest dat bewijst dat u uw legerplicht hebt voldaan. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan men nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof ...) aanvragen.
Het militiegetuigschrift kan uitgereikt worden aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976. Bent u geboren na 1 januari 1976 dan kan je een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat je niet onderworpen was aan de legerdienst.

Voorwaarden

Voor iedereen die zijn legerdienst vervuld heeft of die hiervan vrijgesteld werd.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Jouw eID en bij voorkeur het militair zakboekje van de betrokkene.

Extra informatie

Aanvraag

Bij de dienst burgerzaken kunt u een uittreksel opvragen. Dit uittreksel zal je worden afgeleverd na controle van jouw identiteit. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon, dan kan dit enkel afgeleverd worden indien dit door de wet is voorgeschreven of is toegestaan.