Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om een burgerlijk huwelijk af te sluiten. De aangifte kan gebeuren ten laatste 2 maanden voor de geplande huwelijksdatum (tenzij anders overeengekomen).

Voorwaarden

De aangifte moet gebeuren bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte gebeurt door de beide aanstaande echtgenoten samen.

Ceromonie bij huwelijksplechtigheden 

Het huwelijk wordt voltrokken voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand tijdens een ceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis.

De huwelijksdatum wordt gekozen door de toekomstige echtgenoten. Het staat de toekomstige echtgenoten vrij een passend uur te kiezen. Indien er reeds een huwelijk gepland staat op deze datum, dient het huwelijk aan te sluiten vóór of na het reeds eerder vastgelegd huwelijk. Er worden geen huwelijken voltrokken op zondag, wettelijke, reglementaire en plaatselijke feestdagen.

Kosten
dag tijdstip retributie ceremonie
maandag tijdens de kantooruren tussen 8u30 en 16u00 zonder receptie: € 25
met receptie (tot 40 pers.): € 75 
maandag tussen 16u00 en 17u00 zonder receptie: € 50
met receptie (tot 40 pers.): € 100
dinsdag tijdens de kantooruren tussen 8u30 en 12u00 zonder receptie: € 25
met receptie (tot 40 pers.): € 75 
woensdag tijdens de kantooruren tussen 8u30 en 16u00 zonder receptie: € 25
met receptie (tot 40 pers.): € 75 
woensdag tussen 16u00 en 17u00 zonder receptie: € 50
met receptie (tot 40 pers.): € 100
donderdag tijdens de kantooruren tussen 8.30u en 18.00u zonder receptie: € 25
met receptie (tot 40 pers.): € 75 
vrijdag tijdens de kantooruren tussen 8.u0 en 12u00 zonder receptie: € 25
met receptie (tot 40 pers.): € 75
vrijdag tussen 12u00 en 16u30 zonder receptie: € 50
met receptie (tot 40 pers.): € 100
zaterdag tussen 9u30 en 14u00 zonder receptie: € 100
met receptie (tot 40 pers.): € 150

 

Kostprijs trouwboekje (facultatief): € 30

Betalen kan met Bancontact, Visa/Mastercard, Google Pay/Apple Pay en Payconiq.

Wat moet je meenemen?
 • de identiteitskaart van beide partners
 • een kopie van de identiteitskaart van de eventuele getuige(n)
 • een afschrift van de geboorteakten van beide partners (voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op)

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, moeten die worden vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler in België.

Extra informatie

Niet-Belgen moeten volgende documenten voorleggen bij de aangifte van een huwelijk:

 • Identiteitskaart of paspoort
 • Recent afschrift van de geboorteakte (eventueel met *legalisatie of apostille)
 • Bewijs van ongehuwde staat (eventueel met *legalisatie of apostille)
 • Overlijdensakte(n) van de overleden man/vrouw (eventueel met *legalisatie of apostille)
 • Echtscheidingsakte(n) met bewijs dat de echtscheiding definitief is (eventueel met legalisatie* of apostille)
 • Nationaliteitsbewijs (eventueel met *legalisatie of apostille)
 • Bewijs van woonst/van inwoning (eventueel met *legalisatie of apostille)
 • Bewijs van huwelijkswetgeving (certificat de coutume) – af te leveren door de ambassade van het land van herkomst (met legalisatie in het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel)
 • Eventueel attest i.v.m. de huwelijksnaam – af te leveren door de ambassade van het land van herkomst in België (met legalisatie in het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel)
 • Eventueel gelegaliseerde volmacht indien huwelijksaangifte door één der aanstaande echtgenoten

*Legalisatie: document dient achtereenvolgens en in die volgorde gelegaliseerd te worden door:

 1. Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst van de betrokkene.
 2. De Belgische ambassade in het land van herkomst van de betrokkene.

Meer info op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be

Documenten afgeleverd door consulaten of ambassade in België moeten gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 1000 Brussel, Karmelietenstraat, 27.

De documenten moeten worden vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in België.

Als het huwelijksdossier volledig is bevonden, kan de huwelijksaangifte door beiden of één der aanstaande echtgenoten verricht worden, mits voorlegging van een gelegaliseerde volmacht van diegene die niet aanwezig kan zijn bij de huwelijksaangifte. 

Stap 1: Maak een afspraak

Voor een huwelijksaangifte maak je een afspraak in het gemeentehuis bij burgerzaken. 

Maak een afspraak

 

Stap 2: Aanmelden

Je meldt je samen aan  bij de dienst burgerzaken om de huwelijksdatum vast te leggen. Je ondertekent de documenten op basis waarvan de huwelijksakte wordt opgesteld. Je legt vast welke formule je wenst, of er ringen worden uitgewisseld, of er een receptie gewenst is.