Hakselmachine - aanvraag subsidie

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aankoop van een hakselmachine voor snoeihout.

Voorwaarden

De aanvrager dient op het ogenblik van de aanvraag:

  • inwoner te zijn van de Gemeente Kuurne in geval van een particulier.
  • gevestigd of gehuisvest te zijn in Kuurne in geval van een vereniging.

Volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

  • aanvragen ingediend door een commerciële instantie (B.V.B.A., N.V.,…).

Het aangekochte toestel dient aangewend te worden op de terreinen te Kuurne behorende bij de woning of vestiging van de aanvrager. Er kan per woning of vestiging met bijhorende terreinen enkel één hakselmachine worden betoelaagd.