Feestmateriaal - uitlenen

Het gemeentebestuur stelt feestmateriaal ter beschikking voor het socioculturele verenigingsleven voor hun activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Kuurne.

Aanbod en reservatie

Voorwaarden

Huurperiode en huurprijs

Feestmateriaal wordt uitgeleend voor de volledige duur van de activiteit (inclusief op- en afbouwperiode). De huurprijs is vastgesteld per stuk, ongeacht de periode.

Wie materiaal ontleent, verklaart zich akkoord met het gebruiksreglement en verbindt zich ertoe het materiaal te hanteren volgens het reglement.

Afhalen en ophalen

Het feestmateriaal wordt steeds geleverd en opgehaald door de gemeentediensten.

De ontlener zorgt er voor dat de levering telkens op een vlotte en veilige manier kan verlopen. De ontlener zorgt daarom minstens voor voldoende verlichting, goede signalisatie en een vlotte doorgang.

Gebruik van podium

De ontlener voorziet steeds een duidelijk opstellingsplan waarop minstens de afmetingen van het podium zelf (hoogte, breedte en diepte) en de afstanden t.a.v. muren of andere opstellingen in de ruimte aangegeven staan. De ontlener stuurt dit plan uiterlijk 2 weken voor de activiteit naar de vrijetijdsdienst!

Aanvragen, wijzigingen en annuleren

Feestmateriaal kan je ten vroegste 1 kalenderjaar vooraf en ten laatste 30 kalenderdagen voor de geplande activiteit aanvragen via de webwinkel.

Wijzigingen en annulaties kunnen kosteloos tot 15 kalenderdagen voor de activiteit.

Betalen

Achteraf op basis van een factuur.