Evenementenfiche – aanvraag

De begeleiding die de vorm kan aannemen van een advies, een voorafgaandelijke veiligheidscontrole, politioneel toezicht... gebeurt steeds in samenspraak met de verantwoordelijke(n) voor de organisatie. Om het veiligheidsrisico op een solide basis te kunnen inschatten dient elke organisator van een publiek evenement dit voorafgaandelijk te melden bij de gemeentelijke vrijetijdsdienst Kuurne ten laatste 60 kalenderdagen voor het evenement

Voorwaarden

Het overmaken van het evenementenformulier ontslaat de organisator niet om de organisatie van evenementen op het openbaar domein voorafgaandelijk aan te vragen bij de bestuurlijke overheid.

Kosten

Afhankelijk van de gebruikte zalen en goederen.