Drankvergunning - aanvraag

Een drankvergunning wordt aangevraagd voor de (her)opening van een vaste of reizende drankslijterij of voor het verstrekken van sterke drank in een vaste drankslijterij.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

dit Ingevuld aanvraagformulier

Samen met onderstaande bijlagen:

  • Kopie elektronische identiteitskaart
  • Kopie aanvraag aan FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen)
  • Kopie huurcontract of eigendomsakte
  • Bewijs van verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing
  • Recent uittreksel uit het strafregister waarop duidelijk vermeld staat dat het dienstig is voor (her)opening van een drankslijterij en/of vergunning sterke drank van
    • Uitbater
    • Personen die aan de exploitatie van de slijterij
Extra informatie

Je dient het ingevulde aanvraagformulier in bij de dienst Lokale Economie. Als alle bijlagen in orde zijn, wordt het dossier doorgestuurd naar de dienst MIFIN van PZ Vlas. Zij doen een moraliteitsonderzoek. Van zodra het resultaat van het moraliteitsonderzoek gekend is, wordt het dossier voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen.