Conformiteitsattest - aanvraag

Elke (huur)woning moet voldoen aan de normen uit de Vlaamse Wooncode zodat elke woning veilig en gezond is om in te wonen.

Voor woningen die voldoen aan de normen uit de Vlaamse Wooncode kan een conformiteitsattest worden uitgereikt. Dit attest is 10 jaar geldig.

Kosten

Een conformiteitsattest wordt kosteloos uitgereikt.

Extra informatie

Wonen Vlaanderen

Conformiteitsonderzoek

Op eenvoudig verzoek wordt een conformiteitsonderzoek uitgevoerd door een technisch adviseur van de gemeente. Binnen de 7 dagen na dit onderzoek wordt een technisch verslag opgemaakt waarbij strafpunten gegeven worden volgens de vastgestelde gebreken. Indien minder dan 15 strafpunten worden vastgesteld, wordt een conformiteitsattest uitgereikt. 

Voldoet niet aan Vlaamse Wooncode

Indien de woning meer dan 15 strafpunten krijgt (en dus niet beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheids-, of kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode), wordt dit verslag binnen de 7 dagen na opmaak overgemaakt aan de eigenaar. De eigenaar wordt aangespoord om binnen de 14 dagen contact op te nemen met de technisch adviseur om een renovatienota op te stellen. Hierin worden afspraken gemaakt om de gebreken op korte termijn weg te werken. De technisch adviseur fungeert als neutrale bemiddelaar tussen eigenaar en huurder. Indien de eigenaar geen renovatienota wil opstellen of zich niet aan de uitvoering van deze renovatienota houdt, wordt een formele procedure bij Wonen-Vlaanderen opgestart.