Boekenbox

Voor 1ste tot 6de klas

De boekenboxen bieden een alternatief voor scholen die niet regelmatig met de leerlingen zelf een boek kunnen komen kiezen, maar wel graag gebruik zouden maken van het aanbod van de bibliotheek. Deze boeken behoren tot een extra collectie. Per klas kan zo'n box geleend worden.
Uitleentermijn = 1 tot 3 maanden maximum.
Elke box bevat zo'n 25 titels, variërend in genre en moeilijkheidsgraad, maar niet thematisch samengesteld.

De leerlingen leesplezier bezorgen, is ons voornaamste doel.

Daar zullen schrijvers als Roald Dahl, Annie M.G. Schmidt, Brigitte Minne, Marc De Bel, Guus Kuijer, Joke van Leeuwen, Paul Van Loon en vele anderen zeker toe bijdragen.
Inschrijving en ontleningen van de boeken is volledig gratis.

 

Je merkt het al... De boekenbox is een uitstekend middel om jouw klasbibliotheek aan te vullen
en jouw leerlingen een gezonde leeshonger
te bezorgen.
Ook voor de eerste graad staan er boekenboxen ter beschikking. Naast leesboeken vindt u er ook enkele voorleesboeken, prentenboeken en gedichtenbundels in.

Voorwaarden

De leerkrachten maken vooraf een afspraak waarbij een box gereserveerd wordt. Indien er geen box ter beschikking is, wordt een wachtlijst opgesteld. De leerkrachten komen de box zelf ophalen en terugbrengen in de bib tijdens de openingsuren. De boekenbox wordt ingeschreven op naam van klas en school met vermelding van de leerkracht.
Er wordt een lijst meegegeven met de boeken per box. De box mag minimum 1 maand, maximum 3 maanden in de klas gehouden worden.
De boeken worden steeds voor een lange schoolvakantie teruggebracht (Kerst, Pasen en Zomervakentie).
Indien de leerkracht dit toestaat, mogen de leerlingen het boek meenemen naar huis, maar de leerkracht blijft verantwoordelijk. Bij verlies of beschadiging wordt het boek door de school vergoed.

Wat moet je meenemen?

Adres van de school + klas + naam leerkracht