Biodiversiteit - subsidieaanvraag

Binnen de perken van in het jaarlijks budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen en kleine groenelementen in het stadlandschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de geveltuintjes.

Voorwaarden

De betoelaagbare objecten moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kuurne.