Algemene info sportkampen - activiteit

Elk jaar in de krokus-, paas- en zomervakantie gaan er sportkampen door op het sportpark. Deze kampen zijn er voor kinderen vanaf het tweede kleuter t.e.m. het zesde leerjaar. Elke vakantie opnieuw worden kampen georganiseerd met diverse thema’s. De sportkampen worden bekend gemaakt samen met de inschrijfdatum door middel van een folder die via de scholen verdeeld wordt. 

Voorwaarden

De kinderen moeten op het moment van het sportkamp in het tweede kleuter, derde kleuter of het lager zitten. Voor kampen in de zomervakantie wil dit dus zeggen dat de kinderen van het tweede kleuter hun schooljaar juist beëindigd hebben en naar het derde kleuter gaan. Kinderen die in september pas starten met het tweede kleuter moeten nog even geduld hebben. De jongeren die na de zomervakantie starten in het eerste middelbaar zijn nog welkom.

Kosten

De tarieven variëren volgens duur en specialiteit van het kamp. 

Over de middag kunnen de kinderen hun lunch meebrengen. Er is ook opvang voorzien.

Een tegemoetkoming van het ziekenfonds is mogelijk en u krijgt een fiscaal attest.

Extra informatie

De sportkampen gaan door op het Sportpark. De activiteit start ’s morgens van 9.00 u tot 12.00 u en in de namiddag van 13.30 u tot 16.30 u.

Voor de aanvang van het kamp is er opvang in de sporthal. De opvang start 's morgens om 7u00 en loopt tot 9u00, de opvang  is gratis. De opvang na het sportkamp, van 16u30 tot 18u00 is ook gratis. De opvang na de sportkampen gaat ook door op het Sportpark.

De zomerbrochure verdelen we via de Kuurnse kleuter- en basisscholen.

Zit je (klein)kind niet in een Kuurne school? Via onderstaande knop kan je de brochure downloaden.

ZOMERBROCHURE 2024

Stap 1

Vooraf worden de thema’s en de inschrijfdata bekend gemaakt. Er wordt bij inschrijving een onderscheid gemaakt tussen kinderen uit Kuurne en niet-Kuurnse kinderen. Op de inschrijfdatum kunnen enkel kinderen uit Kuurne inschrijven. Voor kinderen van buiten Kuurne kan dit pas enkele dagen later.

Stap 2

Om online in te schrijven moet je je vooraf registreren. Een ouder maakt het profiel aan en kan dan de kinderen aan het dossier toevoegen. Je kan je registreren via Kwandoo.

Indien de activiteit volzet is, kan je jouw kind op een reservelijst inschrijven. Bij voldoende kinderen op reserve, kan overwogen worden om een extra kamp in te plannen. Je wordt uiterlijk een maand voor de aanvang van de activiteit verwittigd indien er een extra kamp doorgaat.

Mensen die geen toegang hebben tot een computer kunnen op de sportdienst terecht om online in te schrijven. Er wordt een computer ter beschikking gesteld.

Stap 3

Online inschrijven betekent ook dat er online betaald moet worden. Na betaling is de inschrijving definitief.